Rotary Joints 1000 series1000 copy

Rotary Joints 1000 series

Rotary Joints 1000 series

Rotary Joints 1000 series ข้อต่อหมุนที่มีจุดเด่นตรง Ball Bearing ทำให้ Shaft หมุนลื่นง่ายต่อการติดตั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *