บริษัท ฟิตติ้งเฮ้าส์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2011 เป็นผู้ริเริ่มนำเข้าสินค้าประเภทข้อต่อหมุน ข้อเหวี่ยง (Rotary Joints & Swivel Joints) ยี่ห้อ “KJC” จากประเทศเกาหลี มาจำหน่ายให้ลูกค้าในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว สำหรับสินค้า Rotary Joints & Swivel Joints เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงอันดับต้น ๆ ของประเทศเกาหลี สามารถใช้ได้กับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท มีหลายแบบหลายรุ่นให้เลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง บริษัท ฟิตติ้งเฮ้าส์ จำกัด ตั้งปณิธาน คัดสรร จัดหา สินค้าที่ดี มีคุณภาพสูงจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อมาตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศให้ได้มากที่สุด พร้อมกับมีทีมวิศวกรที่คอยวิเคราห์ แนะนำ แก้ไข ปัญหาต่าง ๆ ให้กับลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด บริษัทมีระบบบริหารจัดการด้านคลังสินค้าและการจัดส่งที่พร้อมให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และ ตรงเวลา บริษัท ฟิตติ้งเฮ้าส์ จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและการบริการเพื่อขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานอุตสาหกรรม เพื่อความก้าวหน้าของประเทศต่อไป

← Go to บริษัท ฟิตติ้งเฮ้าส์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2011 เป็นผู้ริเริ่มนำเข้าสินค้าประเภทข้อต่อหมุน ข้อเหวี่ยง (Rotary Joints & Swivel Joints) ยี่ห้อ “KJC” จากประเทศเกาหลี มาจำหน่ายให้ลูกค้าในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว สำหรับสินค้า Rotary Joints & Swivel Joints เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงอันดับต้น ๆ ของประเทศเกาหลี สามารถใช้ได้กับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท มีหลายแบบหลายรุ่นให้เลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง บริษัท ฟิตติ้งเฮ้าส์ จำกัด ตั้งปณิธาน คัดสรร จัดหา สินค้าที่ดี มีคุณภาพสูงจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อมาตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศให้ได้มากที่สุด พร้อมกับมีทีมวิศวกรที่คอยวิเคราห์ แนะนำ แก้ไข ปัญหาต่าง ๆ ให้กับลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด บริษัทมีระบบบริหารจัดการด้านคลังสินค้าและการจัดส่งที่พร้อมให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และ ตรงเวลา บริษัท ฟิตติ้งเฮ้าส์ จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและการบริการเพื่อขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานอุตสาหกรรม เพื่อความก้าวหน้าของประเทศต่อไป